Konferencia v Liptovskom Mikuláši

Dňa 16. novembra 2023 som sa zúčastnila na konferencii s názvom Kompetencie aktívneho občana na život v modernej spoločnosti, ktorá sa konala vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Organizátorom bol MsÚ odbor školstva, mládeže, športu a kultúry v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, komunitnou nadáciou Liptov a Inštitútom pre aktívne občianstvo.

Na stretnutí sa zúčastnili riaditelia a zástupcovia škôl, učitelia občianskej náuky, ale aj pedagógovia z materských škôl. A v neposlednom rade aj my, mládežníci z Rady mládeže. Preberali sme témy týkajúce sa aktívneho občianstva, prevencie kriminality na sociálnych sieťach a dobrovoľníctva. Prednášky boli obohacujúce o veľké množstvo nových poznatkov, ktoré nám prednášajúci sprostredkovali zrozumiteľne a zaujímavo.

Za túto skúsenosť som vďačná a vrelo odporúčam ostatným študentom „chytiť sa“ takýchto príležitostí a získať nové poznatky.

Marianna Zahradníková, IV. PSA, podpredseda ŠP

Návrat hore