Koncert Letart

Dňa 24. 3. 2023 sme sa zúčastnili na multimediálnom výchovnom koncerte skupiny LETart s názvom Trendsetter. Program bol vyskladaný zaujímavým spôsobom, striedali sa v ňom hudobné vstupy kapely s videoklipmi, rôzne videá na zamyslenie, ba aj sprievodné slovo Borisa Lettricha, plné podnetov na zamyslenie, príbehov a zmyslu pre humor 🙂. Otvorili sa témy sociálnych sieti, médií, reklamy a ich vplyvu na náš každodenný život, na naše premýšľanie, na naše vnímanie seba a reality.

Celým programom sa ako leitmotív niesla dôležitosť medziľudských vzťahov. Pripomenuli sme si, že slušnosť, rešpekt a empatia je to, na čom sa oplatí postaviť svoj život vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k druhým, aj v celospoločenskom meradle, hoci na prvý pohľad to tak nemusí vyzerať.

Dotkli sme sa tém ako šikanovanie, kyberšikanovanie, grooming, hoax, ako veľmi je potrebné používať kritické myslenie predtým, ako zdieľame nejaké informácie na internete. Pri záverečnej pesničke sa v sále rozžiarili svetlá na mobiloch našich žiakov a spolu s kapelou sme si aj zaspievali.

Mgr. Iveta Jančušková

Návrat hore