Inovatívne streDnutia žiakov SZŠ


V utorok 13.2. sme sa zúčastnili na stretnutí
v Dolnom Kubíne za účasti ďalších škôl ako Žilina, Čadca, Dolný Kubín a Ružomberok. Za každú školu odprezentovali žiaci svoj projekt na tému Návrhy na inovácie škôl v určitých oblastiach. My sme si vybrali psychické a fyzické zdravie.

Prednášali sme náš projekt na renováciu telocvične, do ktorej sme zahrnuli aj fitness centrum a RRC miestnosť. Získali sme nové skúsenosti v oblasti prezentovania a naše nápady na spríjemnenie priestorov sa tam aj rozrástli.

Previedli nás aj ich školou a učebňami v ktorých sa vzdelávajú odborné aj všeobecne predmety.

Ďakujeme za túto skúsenosť a dúfame, že sa nám naše návrhy podaria aj v blízkej dobre uskutočniť.

Denis Poliak III.M
Vavro Kokavec III.M

Návrat hore