Imatrikulácie I.PSA

Dňa 9. 11. 2023 III.PSA pripravila imatrikulácie pre I.PSA, ktoré boli po vyučovaní v telocvični školy. Prváci plnili rôzne úlohy a disciplíny na štyroch stanovištiach. Na prvom mali uhádnuť názov piesne a meno interpreta. Na druhom stanovišti, s názvom Lentilky, prenášali lentilky slamkami z podložky do pohára. Tretie stanovište bolo prejavom ich fyzickej zdatnosti na prekážkovej dráhe a štvrté sa zameralo na základy prikladania bandáže na dolnú končatinu. Čerešničkou na torte bola spoločná „tanečná“ disciplína I.PSA a III.PSA – stoličkový tanec. Túto disciplínu si všetci užili asi najviac. J   

Na záver III.PSA odovzdala prvákom imatrikulačné listy, zvýrazňovače, perá a sladkosti. V príjemnej, zábavnej a komornej atmosfére, mali triedy príležitosť navzájom sa lepšie spoznať.

III.PSA

Konečne sme sa dočkali! Vo štvrtok sme sa stali skutočnými členmi „cechu študentského“ na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. III.PSA nám pripravila zábavné a originálne imatrikulácie.                           

Zo začiatku sme sa ich trošku obávali, nevedeli sme, čo nás čaká, ale teraz môžeme povedať, že imatrikulácie boli perfektné, že plniť aktivity na jednotlivých stanovištiach nás veľmi bavilo, že sme si ich užívali a že sa cítime ako naozajstní prváci. Tretiaci nás povzbudzovali a vytvorili skutočne súťaživú, ale bezstresovú atmosféru. Počiatočný mix emócii očakávania a nervozity sa pri plnení jednotlivých aktivít v skupinách zmenil na skvelú zábavu, ktorá vytvorila priestor bližšie sa spoznať s našimi staršími spolužiakmi, podeliť sa s nimi o zážitky či problémy, a zároveň spoločne plniť niektoré disciplíny, kde nám tretiaci ochotne pomáhali.

Imatrikulácie sú naším prvým krokom do sveta vzdelávania sa na strednej škole a otvorili nám  dvere k novým skúsenostiam a príležitostiam. Ďakujeme.

Lea Kubek, I.PSA

Návrat hore