Imatrikulácie I.M

Výnimočná udalosť sa odohrala 9. 11. 2023, keď si žiaci III.M pripravili imatrikulácie pre prvákov z odboru masér. Počas tejto udalosti novopečení prváci čelili rôznym otázkam a úlohám.

Atmosféra plná napätia, ale aj radosti prevládala v triede, kde žiaci I.M museli s odvahou odpovedať na otázky pripravené ich staršími spolužiakmi. Úlohy, ktoré dostali, boli „odmenou” za zle zodpovedané otázky alebo za nesplnenie úloh,  ktoré dostávali počas uplynulých týždňov.

Na konci tejto nezabudnuteľnej skúšky odvahy a vedomostí boli prváci odmenení imatrikulačnými listami, ktoré symbolizujú ich vstup do sveta vzdelávania na našej škole a malou sladkosťou.

 Gratulujeme k úspešne zvládnutej imatrikulácii a tešíme sa na to, čo nová trieda I.M prinesie do tejto vzdelávacej komunity. Táto iniciatíva nielenže pomáha vytvárať puto medzi triedami, ale tiež poskytuje príležitosť novým študentom spoznať svojich starších spolužiakov v priateľskej atmosfére.

Benjamín Čanaky, III.M

Návrat hore