Hygiena rúk – odborná prednáška

V dňoch 20. – 27. 11. 2023 sa žiaci 1. – 4. ročníka študijného odboru praktická sestra a prvého ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili na odbornej prednáške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému ,,Hygiena rúk“.

Už v roku 1847 pôrodník Ignaz Semmelweis zaviedol do lekárskej praxe jednoduchý, nenáročný postup – umývanie rúk a ich dezinfekciu roztokom chlórového vápna. Zachránil tak život šestonedieľkam. Odborná prednáška ponúkla žiakom okrem obzretia sa do histórie aj informácie o mikroflóre kože, priblížila 5 základných momentov pre hygienu rúk, správnu techniku umývania rúk a ich hygienickej dezinfekcie, jej význam pri prevencii nozokomiálnych nákaz. Na záver si žiaci prakticky vyskúšali hygienickú dezinfekciu rúk s následnou kontrolou pod UV lampou. Lampa odhalila kvalitu, ale aj drobné nedostatky pri hygienickej dezinfekcii rúk a potvrdila slová – „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.“

Bola to zaujímavá skúsenosť pre žiakov, ktorí budú realizovať alebo už realizujú odbornú prax na oddeleniach.

Mgr. Ľubica Jakubcová

Korektúra textu: Mgr. Zdenka Huntošová

Návrat hore