Halloween 2023

Dňa 24. 10. 2023 sa na našej škole na podnet školského parlamentu (ŠP) uskutočnil Halloween, sviatok, ktorý oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov 31. októbra, teda v predvečer nášho Sviatku všetkých svätých. V 90. rokoch 20. storočia sa tento pohanský sviatok zmenil na sviatok s karnevalovým charakterom a rýchlo sa rozšíril do Európy.

Halloween si niektorí žiaci a učitelia našej školy pripomenuli tým, že sa prezliekli do rôznych masiek a kostýmov. Nechýbalo ani zopár „halloweensky“ vyzdobených tried. Obdiv a uznanie za skvelé a tvorivé nápady patrí najmä triedam I. ZuA, II. PSA a II. PSB. Všetky „masky“ mali možnosť stretnúť sa cez veľkú prestávku v átriu školy, kde ich čakala drobná odmena za ich kreativitu.

Chceme sa poďakovať nielen dobrovoľníkom z jednotlivých tried, ale aj aktívnym rodičom, ktorí boli ochotní prísť pomôcť pri výzdobe tried.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

Za ŠP Michal Kubala Korektúra textu: Mgr. Zdenka Huntošová

Návrat hore