Stretnutie žiakov s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Liptovskom Mikuláši

Návrat hore