Exkurzia v sadrovni so žiakmi I.PSA triedy

Návrat hore