Expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa

V dňoch 17. – 20. 10. 2023 sa študenti druhých ročníkov zúčastnili exkurzie v expozícii Tatrín, ktorá sa nachádza na Námestí Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši. Súčasníkom pripomína stretnutia popredných osobností štúrovského hnutia u tunajšieho farára Michala Miloslava Hodžu.

PhDr. Martina Benčová

Návrat hore