Exkurzia v zubnej technike


V mesiaci marec sa III. Zua trieda zúčastnila odbornej exkurzie na pracovisku zubnej techniky. Sprevádzali nás dvaja zubní technici so zameraním na fixnú a snímateľnú protetiku. Rozšírili sme si poznatky o materiálno- technickom vybavení laboratória, spracovaní odtlačkov, výrobe sadrových modelov ako aj využitie digitalizácie pri ich spracovaní. Oboznámili nás aj s tradičným procesom výroby snímateľných zubných náhrad. Spomenutých bolo aj niekoľko pravidiel o skúške náhrady z vosku. Exkurziu hodnotíme ako prínosnú. Informácie z prednášky určite využijeme v praxi. Zubným technikom, a tiež pracovisku ďakujeme za túto príležitosť.


Trieda III.ZuA

Návrat hore