EXKURZIA V SUČANOCH

V dňoch 14. – 15. 3. 2023 sa žiaci III.PSA a III.PSB triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch. Privítala nás námestníčka pre úsek ošetrovateľstva Mgr. Sakmárová, ktorá nás previedla jednotlivými oddeleniami. Klientov liečebne sme zastihli počas muzikoterapie, arteterapie a ergoterapie. Žiaci si oddýchli v relaxačnej miestnosti. Na resocializačno-rehabilitačnom oddelení sme videli krásne práce klientov, z ktorých sme si mohli zobrať drobnosť na pamiatku. Z liečebne sme odchádzali spokojní a plní dojmov.   

                                                                                                                      Mgr. M. Klimantová

Návrat hore