Exkurzia v CSS EDEN v Liptovskom Hrádku

Dňa 10. 5. 2024 sa študenti z III.PSB spolu s odbornými učiteľkami zúčastnili na exkurzii v Centre sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku.

Prioritnými prijímateľmi v CSS sú ženy aj muži s postihnutiami zmyslovými, mentálnymi a telesnými rôzneho stupňa. Personál sa stará o ľudí s ochoreniami, ako sú schizofrénia, demencia, mentálne retardácie rôzneho stupňa vo vekovej kategórii od 18 rokov až do staroby. Personál v CSS je veľmi empatický, svojim klientom sa snaží zabezpečiť tie najlepšie podmienky. Ide predovšetkým o pocit domova, ktorý je veľmi dôležitý v ďalších krokoch starostlivosti.

CSS EDEN má veľmi peknú zrekonštruovanú bezbariérovú budovu. Pani riaditeľka nás milo privítala a spolu s vedúcou sestrou sme si mohli pozrieť celú budovu aj s areálom, kde sa k nám pridali niektorí klienti zariadenia a s úsmevom na perách nás sprevádzali. Pri prezeraní jednotlivých miestností sme klientov zastihli pri rôznych aktivitách – ergoterapii, práci s počítačom, relaxačnej sneozelen miestnosti, ktorú sme si vyskúšali aj my. Okrem toho sa tu uplatňujú aj prvky bazálnej stimulácie u klientov.

Exkurzia v CSS EDEN nám ukázala, že kompetencie praktickej sestry sa dajú využiť aj v poskytovaní starostlivosti v sociálnych službách a boli by sme pre nich veľmi veľkým prínosom.

Mgr. T. Guráňová

Návrat hore