Exkurzia v CSS EDEN Liptovský Hrádok

Žiaci III. PSA dňa 6. 5. 2024 navštívili Centrum sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku.

Prijímateľmi služieb CSS EDEN sú muži/ženy s telesným, mentálnym alebo zmyslovým postihnutím rôzneho stupňa. Personál sa im snaží vytvoriť pocit domova, pomáha im v sebarealizácii, niektorých krok po kroku učí fungovať samostatne a pravidlám života v komunite. V zrekonštruovanej bezbariérovej budove nám umožnili nahliadnuť do denného života klientov – zastihli sme ich počas ergoterapie, pri práci s papierom, v počítačovej miestnosti, či počas zmyslovej stimulácie v relaxačnej snoezelen miestnosti. V centre uplatňujú pri starostlivosti o klientov prvky bazálnej stimulácie, chránia ich ľudské práva a základné slobody dodržiavaním etických princípov.

Návšteva CSS EDEN nám rozšírila obzory o poskytovaní starostlivosti v sociálnych službách, o možnostiach využitia kompetencií praktickej sestry v danom type zariadenia.

Mgr. Ľ. Jakubcová

Návrat hore