Exkurzia na psychiatrickom oddelení v LNsP

Dňa 5. 4. 2023 sme sa zúčastnili na odbornej exkurzii na psychiatrickom oddelení v LNsP. Privítala nás staničná sestra p. Brezinová, ktorá nás previedla jednotlivými úsekmi oddelenia. Oboznámila nás s terapeutickými postupmi, ktoré sú iba na psychiatrickom oddelení. Jedným z nich je elektrokonvulzívna terapia.

Oddelenie sa skladá z lôžkovej časti, ktoré sa delí na zatvorenú a otvorenú časť. Zatvorená časť je oddelenie s intenzívnou starostlivosťou pre pacientov v akútnej fáze ochorenia. Otvorené oddelenie má štandardný režim oddelenia. Pacienti sú podľa stavu a typu poruchy zaradení do denného programu.

Súčasťou oddelenia je denný stacionár. Slúži pre pacientov v doliečovacej fáze. V harmonograme dňa majú zaradenú ergoterapiu, artterapiu, muzikoterapiu a pod.

Vďaka exkurzii sme získali lepšiu predstavu o práci sestry na psychiatrickom oddelení.

Ďakujeme.

žiačky IV. PS

Návrat hore