Exkurzia na Fyziatricko – rehabilitačnom oddelení LNsP MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši

Žiaci prvého ročníka odboru masér sa dňa 26.11. 2023 zúčastnili exkurzie na Fyziatricko – rehabilitačnom oddelení LNsP MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Oboznámili sa zo štrukturálnym obsadením oddelenia ale prešli si aj jednotlivé úseky. Navštívili úsek vodoliečby, teploliečby, elektroterapie, pozreli si priestory telecviční, ale najmä priestory masérne. Mohli sa tak zoznámiť s prostredím kde budú vo vyšších ročníkoch vykonávať odbornú prax, a nadobudli tak lepšie poznatky čo všetko zahŕňa štúdium v ich odbore.

Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore