Exkurzia na dialýze v LNsP v Liptovskom Mikuláši

Dňa 18. 3. 2024 študenti zo IV.PSB absolvovali exkurziu na dialyzačnom pracovisku v LNsP. Ako sa vysporiadať s ochorením? Aké opatrenia musí dodržiavať pacient na dialýze? Aké úskalia prináša samotné ochorenie? Záchrana alebo obmedzenia? Na všetky tieto otázky sme dostali odpoveď na exkurzii na dialyzačnom pracovisku v LNsP. Veľmi sme uvítali ochotu Mgr. D. Sochorovej, pracujúcej na dialyzačnom pracovisku. Priblížila nám život dialyzovaného pacienta. Previedla nás dialyzačným pracoviskom, teoreticky oboznámila s problematikou dialýzy, ukázala dialyzačný prístroj, vysvetlila princíp jeho fungovania a samozrejme, ochotne odpovedala na všetky naše otázky.

Bolo to pre nás všetkých veľmi prínosné.

Mgr. Stella Jančiová

Návrat hore