Exkurzia druhákov v Liptovskej nemocnici

V dňoch 11. 12. 2023 a 12. 12. 2023 sa žiaci z II.PSA a II.PSB triedy zúčastnili na odbornej exkurzii u „stoma“ sestry. Stomická sestra p. Kasanická nám ukázala všetky pomôcky, ktoré sa používajú na ošetrenie stómie. Na žiačke nám predviedla vypustenie a výmenu stomického vrecka. Žiaci boli aktívni, kládli zaujímavé otázky. Získali veľa nových poznatkov o práci stomickej sestry.

Mgr. Monika Klimantová

Mgr. Daniela Tajátová

Návrat hore