Európska únia

Dňa 12. 2. 2024 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili prednášky o EÚ, ktorú realizuje regionálna kancelária Europe Direct Žilinský kraj, ktorá je súčasťou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pôsobenie zameriava na zvyšovanie povedomia o európskych štruktúrach konkrétne a adresne, prednostne v regióne Oravy a Liptova. Považuje za dôležité vychovávať zdravú a kriticky mysliacu mladú generáciu s príslušnými zručnosťami.                                                                                                                 

 PhDr. Martina Benčová

Návrat hore