Dobrovoľnícka návšteva klientov v CSS ANIMA

V rámci spolupráce s CSS ANIMA a so sociálnou pracovníčkou Mgr. Holkovou sme boli v utorok 19. 3. 2024 navštíviť klientov tohto zariadenia a spríjemnili sme chvíle niektorým skupinám „starkých“ rozhovormi, príjemným trávením voľného času popoludní a spoločenskými hrami. Na návšteve CSS sa zúčastnili žiačky Kozáriková Katarína, Marušiaková Lenka, Kučerová Sára a Liliana Klačanová (I.PSA). Počas stretnutia sa vytvorila pohodová atmosféra, všetci boli  aktivitou nadšení a chcú pokračovať v tejto aktivite.

PhDr. Helena Straková

Návrat hore