Dobrovoľnícka návšteva klientov CSS Anima v L. Mikuláši

V rámci dobrovoľníckych aktivít v spolupráci s CSS Anima v Liptovskom Mikuláši sme začali vykonávať návštevy klientov za účelom spríjemniť im popoludňajšie hodiny prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít, spoločenských hier, čítania či rozhovorov.

Vo štvrtok 12. 10. 2023  sme boli s klientami na vozíčkoch na prechádzke spojenej s návštevou cukrárne na Podbrezinách. Tejto dobrovoľníckej aktivity sa zúčastnili žiaci z I.PSA Timotej Mikuláš, Liliana Kľačanová, Simona Kurucová a Katarína Kozáriková.

Pre klientov aj pre našich žiakov to bol užitočne strávený čas a viedol k spríjemneniu pobytu klientov v CSS Anima,  ich odpútaniu sa od zdravotných a osobných problémov, navodeniu príjemnej atmosféry a odovzdávaniu skúseností medzi generáciami, čo prinesie lepšie vzájomné pochopenie a toleranciu.

Spracovala: PhDr. Helena Straková

Korektúra textu: Mgr. Zdenka Huntošová

Návrat hore