Dobre strávený čas

Dni 15. a 16. máj boli veľkým prínosom pre členov školského parlamentu. Päť z nich sa zúčastnilo projektu o udržateľnosti školských parlamentov. Projekt je dlhodobá záležitosť, tieto dva dni boli len začiatok! Ďalej budeme pokračovať v rozvíjaní tejto myšlienky. Zatiaľ sme sa venovali len určovaniu problémov v našom parlamente, hľadaniu riešení a aktivít, ktorými tieto problémy odstrániť.

Úžasne lektorky Darinka, Karin a Janka, nás celé dva dni sprevádzali zákutiami komunikačných pravidiel, viedli nás k tvorenia projektov a snažili sa stmeliť naše vzťahy. Prvý deň sme absolvovali iba my žiaci, no na druhý deň sa k nám pridala naša úžasná koordinátorka pani učiteľka Tajátová, s ktorou sme bližšie špecifikovali a prebrali naše plány. Stretnutie bolo veľkým prínosom pre náš všetkých. Už teraz sa tešíme, keď vám budeme schopní odprezentovať náš nový projekt.

Za ŠP Marianna Zahradníková

Návrat hore