„Dni nezábudiek“ 2023

Zbierka Dni nezábudiek sa uskutočnila 4. 10. 2023 a bola organizovaná Ligou za duševné zdravie s heslom „Aby bolo dobra viac.“ Konanie dobra prospieva nielen duševnému zdraviu jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Finančná čiastka zo zbierky bude použitá na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami, ich sociálneho začlenenia a iných projektov Ligy za duševné zdravie.

Zbierky sa zúčastnilo 10 žiakov v 5. skupinách. Rozdelenie a výnos skupín žiakov:

II. M: Jezná Rebeka, Macková Diana – 22,30 €;

III.PSB: Vendrinská Simona, Sahuľová Alexandra – 84 €;

III.PSA: Kolenčíková Adriána, Baleková Viktória – 64,85 €;         

III.ZuA: Maďarová Rebeka, Míčová Sára – 172,80 € najvyšší výnos;

II.PSB: Kuzmová Adriana, Beláčiková Emma – 62,70 €.

Celkový výnos zbierky bol 406,65 € a bol poukázaný na účet Ligy za duševné zdravie.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli dobrovoľníkmi, aj tým, ktorí prispeli finančnou čiastkou duševne chorým.

Spracovala: PhDr. Helena Straková

Jazyková a štylistická korektúra: Mgr. Zdenka Huntošová

Návrat hore