Diabetologické dni

Dňa 1. 6. 2024 sme sa zúčastnili (III.PSB) na Diabetologických dňoch na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Mali sme vlastný stánok, v ktorom sme merali tlak za pomoci digitálneho tlakomera a glykémiu (hladina cukru v krvi) za pomoci glukomera.

V našom stánku sa zastavili pacienti liečení na cukrovku, ukazovali nám rôzne inzulínové pumpy a niektorí boli takí zhovorčiví, že nám o sebe a o svojej cukrovke porozprávali rôzne zaujímavosti. Pri našom stánku sa zastavili aj rôzni lekári či sestry, ba dokonca aj ľudia, ktorí nemajú cukrovku, ale zaujímalo ich, akú majú hladinu cukru v krvi – len tak, preventívne.

Chceli by sme sa poďakovať našim pani učiteľkám, že sme sa mohli zúčastniť na takejto zaujímavej akcii, ktorá nám priniesla do života novú skúsenosť.

Bianka Karolína Bobuľová (III.PSB)

Návrat hore