Deň učiteľov s dôchodcami

Pri príležitosti Dňa učiteľov sme 5. apríla pozvali našich bývalých zamestnancov z radov učiteľov a administratívnych pracovníkov na malé posedenie.

Riaditeľka školy Ing. Silvia Blcháčová sa im poďakovala za odvedenú výchovno-vzdelávaciu prácu v minulom období a popriala im veľa zdravia, aby si mohli kvalitne užívať aj obdobie na dôchodku. O tom, že sú naozaj ešte aktívne, nás presvedčili pri spoločných rozhovoroch.

Naši žiaci si pre nich pripravili malý kultúrny program, pod vedením učiteliek Mgr. Veroniky Bobulovej a PhDr. Márie Madliakovej. Program uvádzala žiačka Lea Viktória Bobuľová z II. PSB.

Najskôr sme sa započúvali do veršov básne „Priviate z hlbín samoty“ od Janka Frátrika, v podaní žiačky Rút Malíškovej z I. M triedy. Potom nasledovalo tanečné vystúpenie na ľudovú nôtu, ktoré nám predviedla žiačka Alexandra Sálusová z I. PSA triedy s tanečným partnerom Samuelom Zichom. Svojou hrou na klávesoch nám spríjemnil poobedie žiak Adrián Červeň z I. PSB triedy. A na záver sme si vypočuli spevácke vystúpenie talentovanej Lenky Banášovej zo IV. ZuA triedy, ktorá zaspievala pieseň Roztopím od Dominiky Mirgovej.

Pozvaní hostia vyslovili presvedčenie, že naša kultúra a tradície aj vďaka takýmto šikovným mladým ľuďom nezaniknú.

Bývalá p. riaditeľka PhDr. Janka Profantová sa za všetkých dôchodcov poďakovala a vyslovila presvedčenie, že stretávanie sa so súčasnými učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy im vždy rozjasní deň a vráti ich do čias, keď boli aj oni mladí a aktívni.

Napísala: Ing. Silvia Blcháčová

                 riaditeľka školy

Návrat hore