Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutoční dňa 19. 12. 2023 v čase od 8.00 do 13:30 hodiny.

Počas tohto dňa sa budete môcť prejsť po priestoroch školy, pozrieť do odborných učební aj klasických tried.

Tiež môžete nahliadnuť na vyučovanie odborných predmetov, kde uvidíte ukážky masáží, asistenciu v zubnej ambulancii, odborné činnosti praktickej sestry a virtuálnu anatomickú učebňu.

A ak budete chcieť, môžete si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci.

Oboznámite sa s jednotlivými študijnými odbormi:

Zubný asistent / Zubná asistentka

Praktická sestra

Masér / Masérka

S dobrou školou sa vo svete nestratíš.

Študuj u nás.

Radi Vám poskytneme viac informácií o štúdiu.

Návrat hore