Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Dňa 8. 9. 2023 sa študenti druhých ročníkov zúčastnili spomienkového podujatia v Židovskej synagóge v Liptovskom Mikuláši ku Dňu obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra.

V roku 1941 v deviaty septembrový deň, začal v Slovenskom štáte platiť Židovský kódex, vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré obsahovalo množstvo protižidovských predpisov. Súčasne s týmito zákonnými nariadeniami sa počas obdobia druhej svetovej vojny vydávali aj zákonné nariadenia, ktoré obmedzovali práva Rómov a mali jednoznačne diskriminačný charakter.                                                                                               

Neopakujme chyby minulosti. Je potrebné pripomínať si minulosť, uctiť všetky obete holokaustu a nahlas sa vyjadriť proti prejavom rasovej neznášanlivosti, xenofóbie a diskriminácie. Dnes je na nás, aby sme urobili všetko preto, aby sa akákoľvek forma rasizmu a xenofóbie už nikdy neopakovala.

 PhDr. Martina Benčová

Návrat hore