DARUJTE 2% Z DANE

Budúcnosť Vášho zdravia je aj vo Vašich rukách

Milí rodičia a priatelia našej Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši,

všetkým Vám, ktorí ste sa doposiaľ nerozhodli, komu pošlete svoje 2% dane z príjmu, je určená prosba predsedu OZ pri našej škole.

Prosíme Vás o dobrovoľný finančý príspevok v podobe Vašich 2% zo zaplatených daní, ktorý bude slúžiť na aktivity SZŠ, revitalizáciu okolia školy a hlavne na vybavenie všetkých učební tak, aby spĺňali požiadavky kladené na odbornú prípravu Vašich detí a všetkých žiakov školy.

Stačí ak účtovníčke u svojho zamestnávateľa odovzdáte údaje o OZ priateľov SZŠ LM na 2% dane z príjmu.

Ďakujeme, že svojimi 2% pomôžete mnohým generáciám budúcich zdravotníkov. 

Názov: „Občianske združenie priateľov Strednej zdravotníckej školy Liptovský Mikuláš“

Adresa: Vrbická 632, 032 01 Liptovský Mikuláš 

Dátum vzniku: 15. 2.1999

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4213 6293

IČO: 36146552

Scroll to Top