Chvála učiteľom a vďaka!

Dňa 29. 3. 2023 sa všedný deň stal iným, plným vďačnosti.

Pripomenuli sme si Deň učiteľov v átriu našej školy.

Moderátorka Dorotka Hrbčeková z III.PSB všetkých privítala a učiteľom sa prihovorila citátom „Učitelia sú hviezdy, ktoré učia žiariť ostatných”. Odznela krásna báseň v podaní žiačky z I.PSB Yelyzavety Tomilovych.

V závere za hudobného sprievodu dostali učitelia ďakovný pozdrav, ktorý pripravili žiaci z III. ZuA triedy. Pani riaditeľka poďakovala žiakom, že nezabúdajú na svojich učiteľov. Šírenie dobrej príjemnej atmosféry nech pokračuje i naďalej.

Za ŠP Michal Kubala

Návrat hore