Burza informácií pre voľbu povolania Martin

V dňoch 17. 10. – 18. 10. 2023 sa naša škola zúčastnila na Burze informácií pre voľbu povolania v Martine. Každý odbor reprezentovali dvaja žiaci. Za masérov to bol Lukáš Fula a Simona Kubicová, za zubného asistenta Lívia Furcoňová a Lenka Banášová a za praktické sestry Martina Michálková a Paulína Gvuščová. Z pedagogických zamestnancov nás sprevádzali PhDr. Jana Debnárová a Mgr. Iveta Jančušková.

Každá dvojica študentov reprezentujúca svoj odbor si priniesla tematické pomôcky potrebné k danému odboru, ako napríklad tlakomer, zubné kefky či dokonca masérsky stôl. Okoloidúcim záujemcom bola vďaka našim šikovným masérom poskytovaná masáž. Od rána mali plné ruky práce a zvládli to na jednotku J.

Naši zubní asistenti boli zahltení otázkami žiakov základných škôl ohľadom náročnosti štúdia či budúceho uplatnenia sa. Ich vizuálne pomôcky lákali ľudí, pretože z celej burzy naozaj vynikali najviac. Študentky si doniesli vlastnoručne vyrobené zubné kefky, ktoré mali veľký úspech najmä u mladších záujemcov.

Veľký záujem vyvolala učebná pomôcka týkajúca sa ľudského tela – virtuálna anatomická učebňa. Táto pomôcka presvedčila väčšinu prítomných, že naša „zdravotka“  berie štúdium naozaj seriózne a inovatívne.

Nesmiem zabudnúť na to, že celé 2 dni bolo za našimi študentami premietané video o škole. Nové a moderné priestory budúci uchádzači o štúdium na našej škole pozitívne ocenili.

Počas dvoch dní prešlo burzou 1400 žiakov, výchovných poradcov a rodičov, ktorí mali možnosť pýtať sa a my sme ochotne odpovedali na ich otázky.

Veríme, že sme žiakom 8. a 9. ročníkov pomohli získať jasnejšiu predstavu o štúdiu na Strednej zdravotníckej škole v L. Mikuláši. Vďaka získaným informáciám o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, ktoré sa na Burze informácií dozvedeli, sa snáď budú vedieť zodpovedne rozhodnúť a vyberú si strednú školu, na ktorej budú spokojní.

Lívia Furcoňová, IV.ZuA

Korektúra textu: Mgr. Zdenka Huntošová

Návrat hore