Burza informácií o stredných školách v Liptovskom Mikuláši

Dňa 7. 11. 2023 sme sa zúčastnili na Burze stredných škôl v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši, kde sme prezentovali študijné odbory našej školy – odbor masér, praktická sestra a zubný asistent.

Odbor masér prezentovali študenti zo IV.M, Simona Kordošová a Ján Kollár, ktorí poskytli odborné informácie o masérskom odbore a názornú ukážku športovej masáže predviedli žiaci z III.M, Lukáš Sokol, Viktória Pavlíková a Sandra Bystričanová. Žiaci základných škôl si mohli pozrieť, ako funguje odbor masér a ako sa realizujú masáže.

Žiaci zo IV.PSA, Marianna Zahradníková a Adrián Kolos, prezentovali odbor praktická sestra. Žiaci končiacich ročníkov ZŠ si mohli vyskúšať virtuálnu anatomickú učebňu, podávanie prvej pomoci, odmerať si tlak a opýtať sa na štúdium a prax v odbore, o ktorý majú záujem.

Žiačky z III.ZuA, Miroslava Dorčiaková a Lucia Žilincová, odpovedali na otázky záujemcom o štúdium v odbore zubný asistent, informovali ich o prijímacích skúškach, o priebehu štúdia a ich  pôsobivé pomôcky vyvolali záujem aj o informácie o správnom čistení zubov.

Záujemcov o štúdium na našej škole sme pozvali na Deň otvorených dverí SZŠ, ktorý sa uskutoční 19. 12. 2023 v priestoroch školy 🙂                                                         

Ján Kollár, IV.M a Mgr. Iveta Jančušková

Korektúra textu: Mgr. Zdenka Huntošová

Návrat hore