BLAHOŽELANIE, ÚSPECH, HRDOSŤ

Dnes 11.4.2024 sa na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici konala VIII. celoslovenská konferencia žiakov študijného odboru praktická sestra na tému Imobilizačný syndróm. Naše žiačky z III.PSA triedy Michaela Madliaková, Dominika Nováková pod odborným vedením Mgr. Martiny Labovskej a Mgr. Ľubice Jakubcovej získali prvenstvo. Prezentovali sa s témou Využitie konceptu bazálnej stimulácie v starostlivosti o imobilných pacientov.

Ďakujeme im i celému mediálnemu tímu za kvalitné odborné spracovanie danej témy. Tešíme sa z veľkého úspechu a srdečne blahoželáme.

Mgr. Daniela Tajátová

Návrat hore