Bandážovanie pacienta s lymfedémom

Dňa 29.3.2023 sa pre žiakov IV.M, IV. PS a II. MA uskutočnila odborná prednáška zameraná na správnu starostlivosť o pacienta s lymfedémom. Firma Thuasane nám teoreticky, ale aj prakticky odprezentovala svoje výrobky. Pani Bátovská, ktorá zastupuje firmu Thuasane, nám vysvetlila rozdiel medzi nízkorozťažnými a vysokorozťažnými obväzmi, predstavila aj špeciálny bandážny materiál s názvom Mobiderm.

Žiaci si mohli po odbornej a praktickej ukážke vyskúšať obväzovú techniku, ktorá sa vykonáva na horných a dolných končatinách. Zručnosti a vedomosti, ktoré žiaci nadobudli na odbornej prednáške, tak môžu využívať pri starostlivosti o pacienta s lymfedémom už počas praktického vyučovania.

Ďakujeme pani Bátovskej za jej čas, ochotu a odovzdané vedomosti, a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

Spracovala: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore