Šľachtic na škole

Dňa 25. 10. 2019 sme spestrili našim prvákom hodiny dejepisu živým „šľachticom“ z prelomu 13. a 14. storočia. Omodej z Behároviec bol nižším liptovským šľachticom – historicky doloženou postavou. Tejto osobnosti sa zhostil Marek Oravec, ktorý je členom šermiarskej skupiny, a zároveň aj vyštudovaným historikom. Zaujímavou formou priblížil študentom život človeka v stredoveku.  Naša srdečná vďaka patrí Marekovi za jeho ochotu a študentom aktívny záujem o tému.

Mgr. Peter Gustáv Hrbatý

Návrat hore