69. ročník školského kola Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy od roku 1954.

Recitátori z našej školy sa 8. marca 2023 predstavili pred odbornou porotou v priestoroch školskej knižnice v dvoch kategóriách v poézii a próze.

Z 11 študentov bola najúspešnejšia Daniela Marlengová, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole.

Oceňujeme účasť a pekný prednes Yelyzavety Tomilovych.

Porota udelila ceny nasledovne:

Próza

 1. miesto: Daniela Marlengová, II.ZuA
 2. miesto: Simona Vendrinská, II.PSB
 3. miesto: Sofia Petrušková, I.PSB

Poézia

   2. miesto Yelyzaveta Tomilovych, I.PSB

   3. miesto: Sofia Luková, I.ZuA

   Návrat hore