37. ročník súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen

Dňa 24. apríla 2024 sa uskutočnila regionálna postupová súťaž v rétorike 37. ročník Štúrov Zvolen. V kategórii žiakov stredných škôl našu školu reprezentoval Timotej Mikuláš z triedy I.PSA a získal I. miesto. Súťaž pozostávala z dvoch častí: prvá časť bola doma pripravená téma – úvaha  a druhú časť tvorila vyžrebovaná téma  – slávnostný prejav. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno- komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Návrat hore