2. Miesto v hodnotení kvality stredných škôl INEKO

Sme veľmi radi, že aj naša škola sa umiestnila v rebríčku hodnotenia kvality INEKO spomedzi všetkých stredných škôl za šk. rok 2021/2022 v Žilinskom kraji na druhom mieste.

Na uvedenom výsledku majú zásluhu ako pedagógovia tak aj samotní žiaci. Práve takýto výsledok zaväzuje celú školu, aby sme nepoľavili a pokračovali v nastavenom trende vzdelávania nových zdravotníckych pracovníkov.

Ďakujeme všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom,  nepedagogickým pracovníkom, ktorí zabezpečujú chod školy a tak zabezpečujú kvalitných a perspektívnych absolventov v  odboroch praktická sestra, masér, zubný asistent a sanitár.

Vedenie školy.

Zobraziť rebríček hodnotenia kvality stredných škôl INEKO: https://skoly.ineko.sk/rebricky/

Návrat hore