Kritériá prijímacieho konania – Sanitár – externe

Návrat hore