Masáž lávovými kameňmi

I. termín – 11. a 12. apríla 2023

II. termín – 18. a 19. apríla 2023

Na tohtoročnom kurze sa zúčastnilo spolu 16 žiakov denného a večerného štúdia v odbore masér počas dvoch aprílových termínov. Kurz prebiehal z časti celodenne počas jarných prázdnin a ostatné dni v poobedných hodinách od 12.00hod do 17.00hod.

V úvode bola odprezentovaná teória ohľadom pôvodu tejto techniky, kameňov, bezpečnostných opatrení a prísnych hygienických postupov v rámci starostlivosti o všetko náčinie a klienta. V praktickej časti žiaci trénovali zručnosť udržania a prevaľovania kameňov v dlaniach. Osvojili si spôsoby masírovania s lávovými kameňmi, ktoré následne aplikovali v zostavách na tele spolužiaka. V tejto časti kurzu tiež absolvovali kompletný postup čistenia a správneho skladovania kameňov a hrnca na ohrev vody.

Na záver si žiaci v rámci opakovania zopakovali všetky teoretické poznatky vo výstupnom teste a boli im odovzdané osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Mgr. Peter Žakarovský

Návrat hore