KURZ MEDOVEJ MASÁŽE, VOSKOVÝCH PLÁTOV A UŠNÝCH SVIEČOK

V dňoch 7. a 8. marca 2024 sme na našej škole opäť uskutočnil kurz „Medová masáž, voskové pláty, ušné sviečky“. Kurz absolvovalo 12 žiakov z druhého a tretieho ročníka. Na kurze sa žiaci naučili vykonávať medovú masáž, poznajú jej účinky, zásady, ale aj indikácie a kontraindikácie tejto masáže. Osvojili si poznatky o voskových plátoch a ich následnej aplikácii. V rámci druhého dňa si vyskúšali a naučili sa aplikovať ušné sviečky. Poznajú ich účinky, indikácie a kontraindikácie. 

Po naučení a preskúšaní  získali žiaci osvedčenie o absolvovaní kurzu. Žiaci si tak rozšírili obzor svojich teoretických ale aj praktických vedomostí.

Veríme, že masáž si obľúbili a budú ju s radosťou vykonávať v ďalšej praxi.  

Lektor kurzu: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore